Biz hakda
sahypa_banner

Biz hakda

Biz kim

“Dongguan Doty Optoelectronics Co., Ltd.” 2009-njy ýyldan bäri uzakdan dolandyrmakda ýöriteleşip gelýär. Biziň maksadymyz, olary ulanýan şahslaryň we kompaniýalaryň isleglerine laýyk gelýän önümler bilen üpjün etmek.Infragyzyl ulgamlary we radio ýygylyk ulgamlaryny öndürýäris .. Şeýle hem dürli standart, ýarym adaty we adaty modelleri hödürleýäris.Jaýyň dizaýny we modelleri bilen tekjäniň daş-töwereginden peýdalanýarys, şeýle hem täze galyplar we gurallar, täze PCB, ýörite IC we programmirleme, ýörite çeper eserler, ýörite reňk ulanyp, aýratyn programma talaplary üçin uzakdan dolandyryş çözgütlerini dizaýn edip bileris.

In engineeringenerçilik we dizaýn mümkinçiliklerimiz Programma üpjünçiligini ösdürmek, ASIC dizaýny, PCB dizaýny, uniwersal kitaphana we okuw funksiýasy, ýöriteleşdirilen gural dizaýny we ýörite gaplama.OEM hyzmatymyz, kompaniýanyň ady we logotipde ýa-da örtüginde görkezilen logotip bilen islendik mukdarda uzakdan dolandyryşlar bilen üpjün eder.Modelshli modeller üçin ýörite örtükler (at plitalary) elýeterlidir.

SGS

LMüşderilerimize isleg bildirmek, müşderiniň islegini kanagatlandyrmak "Dotiniň ýaşamagynyň we ösmeginiň esasyny düzýär, kompaniýanyň ösen önümçilik enjamlary bar, önümçilik proseslerini gowulandyrýar we çig satyn almakdan ISO9001: 2008 halkara ülňüleriniň durmuşa geçirilmegini hemmetaraplaýyn durmuşa geçirýär. Zawodyň materiallary, önümçilik, gaplamak we ugratmak, her baglanyşykda berk synag, zawodyň önümleriniň hersiniň 100% ökde bolmagy. Önümimiz FCC, CE, RHOS kepilnamasyndan geçdi.

DOTY pes ses ýa-da ýokary ses bilen uzakdan dolandyryş çözgütleri bilen üpjün edýär.Bu önümlerimizi başlangyç dizaýn, konsepsiýa dizaýny, bazar synagy üçin ulanyp, soňra bar bolan uzakdan dolandyryş dizaýnyny ýa-da adaty uzakdan dolandyrmak dizaýnyny ulanyp orta ýa-da ýokary göwrümli önümçilige geçip biljekdigiňizi üpjün edýär.

Sarp ediji elektronikasy, kompýuter elektronikasy, myhmansöýerlik, lukmançylyk, hökümet, adaty kiçi göwrümli programmalar we başga-da köp pudak pudaklaryndaky kompaniýalar bilen işledik we önümler bilen üpjün edýäris.

hyzmatdaş