TOP ÖNÜMLER

Näme üçin bizi saýlaýar?

“Dongguan Doty Optoelectronics Co., Ltd.” 2009-njy ýyldan bäri uzakdan dolandyrmakda ýöriteleşip gelýär. Biziň maksadymyz, olary ulanýan şahslaryň we kompaniýalaryň isleglerine laýyk gelýän önümler bilen üpjün etmek.Infragyzyl ulgamlary we radio ýygylyk ulgamlaryny öndürýäris…

IOT GOWY ÖNÜMLER

Kärhanamyz hakda

“Dongguan Doty Optoelectronics Co., Ltd.” 2009-njy ýyldan bäri uzakdan dolandyrmakda ýöriteleşip gelýär. Biziň maksadymyz, olary ulanýan şahslaryň we kompaniýalaryň isleglerine laýyk gelýän önümler bilen üpjün etmek.Infragyzyl ulgamlary we radio ýygylyk ulgamlaryny öndürýäris .. Şeýle hem dürli standart, ýarym adaty we adaty modelleri hödürleýäris.Jaýyň dizaýny we modelleri bilen tekjäniň daş-töwereginden peýdalanýarys, şeýle hem täze galyplar we gurallar, täze PCB, ýörite IC we programmirleme, ýörite çeper eserler, ýörite reňk ulanyp, aýratyn programma talaplary üçin uzakdan dolandyryş çözgütlerini dizaýn edip bileris.

Iň soňky habarlar

Iň soňky tutawaç eliňi has kanagatlandyrýar

Ajaýyp ussatlyk dizaýny iň soňky el duýgusyny döredýär we iki tarapdaky ýaýlar eliň aýasyna gaty laýyk gelýär.Her düwme 1,2 Nýutonyň duýgurlygyna takyk bolup, ýalňyşlyk goýbermezden aňsatlyk bilen basmaga mümkinçilik berýär

Şahadatnama

HYZMATDAŞ

 • hyzmatdaş-img (1)
 • hyzmatdaş-img (2)
 • partnýor-img (3)
 • partnýor-img (4)
 • partnýor-img (5)
 • partnýor-img (6)
 • partnýor-img (7)
 • partnýor-img (8)
 • partnýor-img (9)
 • partnýor-img (10)
 • partnýor-img (11)
 • partnýor-img (12)
 • partnýor-img (13)
 • partnýor-img (14)
 • partnýor-img (15)
 • partnýor-img (16)
 • partnýor-img (17)
 • hyzmatdaş-img (18)
 • partnýor-img (19)