sahypa_banner

Simsiz Media düwmesi awtoulag motosikl tigirleri üçin rul dolandyryjy

Simsiz Media düwmesi awtoulag motosikl tigirleri üçin rul dolandyryjy

Model NOOK: DT-005

Programma: awtoulag motosikli welosiped tutawajy

Materiallar: Alýumin garyndysy we plastmassa

Önümiň ululygy: 1,4 * 1,4 * 0,3 dýuým

Arassa agramy: 0,4 unsiýa

Klawiatura NOOK.: 5

Işleýän: CR2032

Adaty naprýa .eniýe: DC 3VÖnümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

wideo

Giriş

• Önümiň ady: Awtoulag motosikl welosiped paneli BLE uzakdan dolandyrmak üçin simsiz Media düwmesiniň rul dolandyryjysy

• Model NOOK: DT-005

• Programma: awtoulag motosikli welosiped tutawajy

• Materiallar: Alýumin garyndysy we plastmassa

• Önümiň ululygy: 1,4 * 1,4 * 0,3 dýuým

• Arassa agramy: 0,4 unsiýa

• Klawiatura NOOK.: 5

• Işleýän: CR2032

• Adaty naprýa .eniýe: DC 3V

• Esasy güýç: 120 ± 30g

• Dolandyryş burçy: 30-45 dereje (ýokary, aşak, çep, sag)

• Esasy durmuş: thousand100 müň gezek

• Mugt güýz synagy: 100 sm

• Elektrostatik gurşaw synagy: K 15KV

• Batareýanyň daşky gurşaw temperaturasy: -10 ℃ ~ 45 ℃

• Yzygiderli çyglylyk synagy: 40% degişlilikde çyglylyk 90% (12 sagat)

• Paket: PE sumka, Blister guty, papa gutusy.

Aýratynlyk

uzakdan

• Featuresörite aýratynlyklar: BLE Media uzakdan

• Reňk: gara

• Önümiň ululygy: diametri 36mm, beýikligi 8.5mm

• Gabat gelýän ulgam: Android 4.3 / iOS7.0-da

• Material: Alýumin garyndysy we plastmassa

• Işjeň aralyk: 40ft

• Batareýa: CR2032 (goşulýar)

• Önümiň ölçegleri :: 1,4 * 1,4 * 0,3 dýuým

• Ulgam: Ble 4.0 we soňraky IOS alma enjamlary./Android enjamlary OS 4.0 ýa-da has soňraky enjamlar.

Düşündiriş

• BLE BAGLANYŞYK - düwmäni diňe smartfon bilen ble arkaly jübütläň, Goşmaça programma üpjünçiligi talap edilmeýär.

• GÖZEGÇILIK MEDIA OAYUNÇY - Telefona ýa-da planşete degmezden sesiňi erkin sazlap, çalşyp, çalyp, aýdymy duruzyp bilersiňiz.

• SIRI işjeňleşdirmek - Siri ses kömekçisi, elleriňizi boşadyň we has erkin sürüň.

• GÖZEGÇILIK KAMERASYNY AEMDY - - Selfi almak üçin uzakdaky ýapyk hökmünde işleýär.

• “SMART CONNECT” - 30 sekundyň içinde hiç bir operasiýa awtomatiki ýagdaýda uklamaz, telefona çalt dolanmak üçin islendik düwmä basyň.

Bukjanyň içinde

guty

• BT rul BT uzakdan dolandyryş

• Etiketka

• Iňlis gollanmasy

Nädip birikdirmeli

1. Ble-ni smartfonyňyzda açyň (Setup - Ble - Açyň).

2. Mawy yşyk ýakylýança enjamdaky "oýnamak / durmak" düwmesini (orta düwme) basyň.

3. Birikmek üçin gan sanawyňyzdaky "Akylly uzakdan" saýlaň.

Bellik: Düwmäni el bilen ýapmagyň zerurlygy ýok, 30 sekundyň içinde hiç bir operasiýa awtomatiki uklamaz, telefona awtomatiki gaýdyp barmak üçin islendik düwmäni basyň.

Üns beriň

1, Maşyn süreniňizde sazy dolandyryp bilersiňiz.

“Bluetooth pult”, akylly telefonyňyz elýeterli bolmadyk mahaly, barmagyňyzyň ujundaky sazy ýeke basmak bilen dolandyrmaga mümkinçilik berýär.

2, Akylly telefona degmän mediýany dolandyrmak.

Düwmäni goşulan saklaýjyny ulanyp, gözüň dagdan we welosiped tutawajyna ýol bermezden işledip bilersiňiz.

3, Surat ýa-da wideo alyň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň