sahypa_banner

IR uzakdan dolandyrmak

IR uzakdan dolandyrmak

1. Kodlanan infragyzyl uzakdan dolandyrylýan öý enjamlary üçin amatly;

2. Birnäçe öý enjamlaryny uzakdan dolandyryp biler;

3. Öwrenmek / dolandyrmak multiplexing açary, 5 ~ 10 enjam saýlamak düwmesi we 10 ~ 20 funksiýa dolandyryş açary bar.Enjam saýlamak açary we her funksiýa dolandyryş açary bilelikde enjamyň dolandyrylyşyny bilelikde amala aşyrýarlar;

4. Enjam saýlamak düwmesi we dürli funksiýa dolandyryş düwmeleri köp enjamyň umumy funksiýalaryny öwrenmek we dolandyrmak üçin ulanylyp bilner;

5. Pes çykdajy we güýçli päsgelçiliklere garşy ukyp.Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Funksiýa

1. Kodlanan infragyzyl uzakdan dolandyrylýan öý enjamlary üçin amatly;

2. Birnäçe öý enjamlaryny uzakdan dolandyryp biler;

3. Öwrenmek / dolandyrmak multiplexing açary, 5 ~ 10 enjam saýlamak düwmesi we 10 ~ 20 funksiýa dolandyryş açary bar.Enjam saýlamak açary we her funksiýa dolandyryş açary bilelikde enjamyň dolandyrylyşyny bilelikde amala aşyrýarlar;

4. Enjam saýlamak düwmesi we dürli funksiýa dolandyryş düwmeleri köp enjamyň umumy funksiýalaryny öwrenmek we dolandyrmak üçin ulanylyp bilner;

5. Pes çykdajy we güýçli päsgelçiliklere garşy ukyp.

Ipleörelge

Uzakdan dolandyryjy infragyzyl kabul ediş we geçiriji zynjyrdan, signal sowadyjy zynjyrdan, merkezi gözegçilik ediji 8031, programma we maglumat ýadyndan, klawiaturadan we ýagdaý görkeziş zynjyryndan durýar.

Uzakdan dolandyrmagyň iki ýagdaýy bar: öwreniş ýagdaýy we gözegçilik ýagdaýy.Uzakdan dolandyryş dolandyryş ýagdaýynda bolanda, ulanyjy her gezek dolandyryş düwmesini basanda, infragyzyl kabul ediş zynjyry daşarky infragyzyl signalyny kabul edip başlaýar we şol bir wagtyň özünde ony elektrik signalyna öwürýär, soňra ýüze çykarylýar, şekillendirilýär, güýçlendirmek, soňra bolsa CPU yzygiderli nusga alýar.Her nusga alma nokadynyň ikilik maglumatlary, enjamy soňraky dolandyrmak üçin birlik hökmünde 8 bitli bellenen ammarda saklanýar.Uzakdan dolandyryş dolandyryş ýagdaýynda bolanda, ulanyjy her gezek dolandyryş düwmesini basanda, CPU bellenen ammar bölüminden ikili maglumatlary okaýar we yzygiderli çykýar (bitler bilen bitleriň arasyndaky wagt aralygy wagt aralygyna deňdir; nusga alma wagtynda) Signal saklaýyş zynjyryna, şol bir wagtyň özünde, modulirleme zynjyry signal modulýasiýasyny ýerine ýetirýär.Modulýasiýa signaly güýçlendirilenden soň, düwmä laýyk gelýän enjamyň işleýşine gözegçilik etmek üçin infragyzyl çykýan diod bilen çykýar.

Giriş

• Materiallar: ABS, Silikon

• Arassa agramy: 66-101g

• Klawiatura NOOK.:

• Işleýän: CR2025 ýa-da 2 AAA batareýasy (goşulmaýar)

• Geçiriş aralygy: 10m

• Adaty naprýa .eniýe: DC 3V

• Esasy güýç: 120 ± 30g

• Dolandyryş burçy: 30-45 dereje (ýokary, aşak, çep, sag)

• Esasy durmuş: thousand100 müň gezek

• Mugt güýz synagy: 100 sm

• Elektrostatik gurşaw synagy: K 15KV

• Batareýanyň daşky gurşaw temperaturasy: -10 ℃ ~ 45 ℃

• Yzygiderli çyglylyk synagy: 40% degişlilikde çyglylyk 90% (12 sagat)

• Paket: PE sumkasy, Blister gutusy, kagyz gutusy ýa-da müşderileriň pikiriçe.

• CTN mukdary: 200-300 bölek / bir karton ýa-da gerek bolsa

Aýratynlyk

• Navigationörite nawigasiýa düwmeleriniň dizaýny

• OEM we ODM sargytlary, reňk, çap, logotip, düwmeler materiallary we düwmeler funksiýasyny öz içine alýar.

• Aç-açan çap etmek we gurmak we işlemek aňsat, litiý batareýasy, energiýa tygşytlaýar

• fashionokary hilli moda görnüşi bilen häzirki zaman dizaýny

• speedokary tizlikli çip şöhlelenmäni has çaltlaşdyrýar

• Iň oňat bahany, Çalt eltiş wagtyny beriň

• çydamly we reňki hiç wagt öçmez

• MOQ 2000pc, ABŞ bilen FOB şençzhenen.Dollar

1027

1027 (1)
1027 (2)
1027 (4)

1033

DT043B
DT043B-2
DT043B-3

1038

1038
1038-2
1038-3

1045

1045
1045-2
1045-3

1051

DT049
DT049-2
DT049-3

6045

6045
6045-2
6045-3

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň